Het Geld van de Diaconie

vluchthoeve

Plek in de buurt van Uithoorn waar mogelijk "De Vluchthoeve" gaat komen voor ongedocumenteerden. Het project wordt gesponsord door de Amsterdamse Diaconie.

De diaconie heeft geld voor mensen die dat hard nodig hebben, en ondersteunt projecten die deze mensen nieuwe kansen bieden.

Waar komt het geld voor de diaconie vandaan?

diaconielogoEr was een tijd, waarin de overheid nog niet zorgde voor een uitkering, voor opvang van ouderen of daklozen – en waarin de kerk zich daar verantwoordelijk voor wist. In die tijd zijn gebouwen en hofjes aangekocht, en hebben de toenmalige kerkleden geld ingezameld om deze zorg mogelijk te maken. Nu maken we nog steeds gebruik van een aantal van deze gebouwen, of worden deze verhuurd.

Nicolaasviering

nicolaasDe Raad van Kerken in Amsterdam organiseert een Nicolaasviering vrijdag 30 november, vanaf 18.00 uur in de Russisch Orthodoxe Kerk “Heilige Nikolaas van Myra”. Lijnbaansgracht 47

Deze viering is als vervolg op de gewaardeerde oecumenische vesper, die aan het einde van het Reformatiejubileum in de Nicolaasbasiliek werd gehouden.

We gaan deze vesperdienst koppelen aan Sint Nicolaas. Sint Nicolaas is niet alleen een (kinder)feest, maar ook een heilige voor verschillende van onze lidkerken. En hij gold/ geldt als patroonheilige van Amsterdam.

Uitgangscollecte okt-nov 2018

logo vpsgIn de Muiderkerk is de collecte na afloop van de dienst op zondag steeds bestemd voor een diaconaal project.

 In de maanden oktober/november is de opbrengst van de uitgangscollecte in de Muiderkerk voor de stichting VPSG.

Van de vrouwen in Nederland heeft ongeveer 30% ervaring met seksueel misbruik. Van de mannen ruim 12%. Dat is schokkend. Dichtbij ons leven dus mensen die een dergelijke ervaring met zich meedragen. Velen daarvan zijn in hun jeugd misbruikt. Meestal door bekenden uit de familiekring.

Kerkdienstgemist.nl

logo-kerkdienstgemist.nl Vanaf Pasen 2018 zullen we kerkdiensten in de Muiderkerk thuis kunnen volgen, zowel op het moment dat de dienst plaatsvindt, maar ook op een later tijdstip. 

Hoe werkt het?

Wij zijn de Muiderkerkgemeente

muiderkerkgemeente

De Muiderkerk staat aan de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, aan de rand van het Oosterpark. Het gebouw wordt gebruikt door de Muiderkerkgemeente, die samen met de Elthetogemeente deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKAO)

Diaconie – dienst aan de mensen.

remb barmsam4 grt

De barmhartige Samaritaan maakt de touwen los waarmee hij de gewonde man op het paard had gebonden. Rembrandt, pentekening (20 × 20 cm) — ca. 1648-50 , Museum Schlossmuseum, Weimar

diaconielogo

De christelijke kerk heeft vanaf het begin mensen (diakenen) aangesteld, om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat. De Muiderkerk wil er in Amsterdam Oost zijn voor mensen. De diaconie van de Muiderkerk zet daarom  zelf activiteiten op en doet mee aan activiteiten van anderen, steeds gericht op hulp aan mensen in nood.

Inschrijving Korenfestival 2019

geeweeAl jaren is Geert Willem Schul de spreekstalmeester bij het Korenfestival. In november start al weer de inschrijving voor de 11e editie. Hier meer over het Korenfestival 2019.

Fotoimpressies

De Muiderkerk biedt elk jaar een keur aan sociale, politieke en kunstzinnige activiteiten, bijvoorbeeld eens in de twee jaar een musical, inmiddels elk jaar een zeer druk bezocht korenfestival,, en ja, ook bijzondere kerkdiensten.

Van veel activiteiten worden foto's gemaakt. Tenzij anders vermeld zijn ze gemaakt door Hennie van Nieuwkoop.
Ze zijn hier terug te vinden.