Nominatie Smaakmaker van het Jaar

kia Het diaconaal centrum Oost is genomineerd voor ‘smaakmaker van het jaar’.

In het diaconaal centrum worden allerlei activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd, zoals buurtmaaltijden, inloopochtenden, een leesgroep en een handwerkclub. Ook is er een spelinloop voor kinderen tot vier jaar en hun ouders, en worden vrijwilligers gekoppeld aan buurtgenoten met een hulpvraag. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere organisaties uit de buurt.

Het diaconaal centrum is een samenwerking tussen de drie kerngemeentes in Amsterdam Oost (Muiderkerk, Elthetokerk en De Binnenwaai) en de Protestantse Diaconie Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid om op het diaconaal centrum te stemmen vindt u op de site van Kerk in Actie.

De winnaar wordt tijdens de Landelijke Diaconale Dag van 10 november bekendgemaakt.

Preek van de Leek

vdlaanFEMKE VAN DER LAAN OPENT DE SERIE PREEK VAN DE LEEK 2018:

Weduwe oud-burgemeester vertelt over de liefde

Met een preek over de liefde opent journalist Femke van der Laan, weduwe van Eberhard van der Laan, op zondagmiddag 4 november de serie Preek van de Leek 2018.

De zondagen erop is het de beurt aan oud-NOS-nieuwslezer Noraly Beyer en radio 538-dj Wietze de Jager om als leken de preekstoel te beklimmen van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel in Amsterdam

  • Waar Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam
  • Tijd 17.00 – 18.00 uur, borrel na afloop, deur open 16.30 uur
  • Info preekvandeleek.amsterdam

Diaconie – dienst aan de mensen.

remb barmsam4 grt

De barmhartige Samaritaan maakt de touwen los waarmee hij de gewonde man op het paard had gebonden. Rembrandt, pentekening (20 × 20 cm) — ca. 1648-50 , Museum Schlossmuseum, Weimar

Tot het voorjaar van 2019 zal op deze website extra aandacht worden besteed aan de Diaconie.

De christelijke kerk heeft vanaf het begin mensen (diakenen) aangesteld, om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat. De Muiderkerk wil er in Amsterdam Oost zijn voor mensen. De diaconie van de Muiderkerk zet daarom  zelf activiteiten op en doet mee aan activiteiten van anderen, steeds gericht op hulp aan mensen in nood.

Resultaat deurcollecte zomer 2018

diyadhara

In de zomermaanden was de uitgangscollecte bestemd voor Diya Dhara, een stichting die in Sri Lanka goed werk doet op het gebied van ondersteuning bij opleidingen.

Het resultaat van €485,20 hebben we kunnen overmaken.

Dokkum

claerkamp2

Ooit – zo’n 15 jaar geleden – verhuisde er een diaken uit het Friese Dokkum naar Amsterdam. Hij belandde hier in diaconale activiteiten. Dat was het begin van een lang en nog steeds bestaand levendig contact tussen de diaconie van de Grote of Sint Martinuskerk van Dokkum en de werkgroep diaconaat van de Muiderkerk. Aan beide kanten was en is er belangstelling voor het uitwisselen van visies en omgang met problemen en voor het delen van ervaringen.

diaconielogoEr bestaan natuurlijk verschillen. In Dokkum wordt het Avondmaal verzorgd door de diakenen, in de Muiderkerk wordt op dat vlak geen onderscheid meer gemaakt met ouderlingen, al is daar het tij misschien wel aan het keren en wordt straks de Dokkumer aanpak weer gevolgd. In Dokkum bestaat er nog steeds een fonds waaruit mensen die dat nodig hebben financiëel geholpen kunnen worden. In de Muiderkerk staat activisme meer in het vaandel en doorverwijzing naar andere instanties en hulporganisaties.

Uitgangscollecte okt-nov 2018

logo vpsgIn de Muiderkerk is de collecte na afloop van de dienst op zondag steeds bestemd voor een diaconaal project.

 In de maanden oktober/november is de opbrengst van de uitgangscollecte in de Muiderkerk voor de stichting VPSG.

Van de vrouwen in Nederland heeft ongeveer 30% ervaring met seksueel misbruik. Van de mannen ruim 12%. Dat is schokkend. Dichtbij ons leven dus mensen die een dergelijke ervaring met zich meedragen. Velen daarvan zijn in hun jeugd misbruikt. Meestal door bekenden uit de familiekring.

Inschrijving Korenfestival 2019

geeweeAl jaren is Geert Willem Schul de spreekstalmeester bij het Korenfestival. In november start al weer de inschrijving voor de 11e editie. Hier meer over het Korenfestival 2019.