Burendag 2018

burendag

Burendag 2018 in de Dapperbuurt

De Muiderkerk doet mee met de Dapper Burendag op 22 september. Er is Open kerk en er zijn Dialoogtafels over “Heilig voor mij!” : Mensen van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen wonen door elkaar in Oost. Weten we wat heilig is voor de buurvrouw of buurman en waarom? In een rustige, respectvolle sfeer vertellen we en horen we over elkaars meest waardevolle en dus kwetsbare zaken. Verderop in dit artikel wordt verteld hoe die Dialoogtafels vorm krijgen,

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Preek van de Leek

vdlaanFEMKE VAN DER LAAN OPENT DE SERIE PREEK VAN DE LEEK 2018:

Weduwe oud-burgemeester vertelt over de liefde

Met een preek over de liefde opent journalist Femke van der Laan, weduwe van Eberhard van der Laan, op zondagmiddag 4 november de serie Preek van de Leek 2018.

De zondagen erop is het de beurt aan oud-NOS-nieuwslezer Noraly Beyer en radio 538-dj Wietze de Jager om als leken de preekstoel te beklimmen van de Doopsgezinde Kerk aan het Singel in Amsterdam

  • Waar Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam
  • Tijd 17.00 – 18.00 uur, borrel na afloop, deur open 16.30 uur
  • Info preekvandeleek.amsterdam

Diaconie – dienst aan de mensen.

remb barmsam4 grt

De barmhartige Samaritaan maakt de touwen los waarmee hij de gewonde man op het paard had gebonden. Rembrandt, pentekening (20 × 20 cm) — ca. 1648-50 , Museum Schlossmuseum, Weimar

In het komende half jaar zal op deze website extra aandacht worden besteed aan de Diaconie.

De christelijke kerk heeft vanaf het begin mensen (diakenen) aangesteld, om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat. De Muiderkerk wil er in Amsterdam Oost zijn voor mensen. De diaconie van de Muiderkerk zet daarom  zelf activiteiten op en doet mee aan activiteiten van anderen, steeds gericht op hulp aan mensen in nood.

Het gaat er altijd om  werken aan meer rechtvaardigheid, aan meer solidariteit, aan meer barmhartigheid en aan meer onderlinge samenhang.

Ter illustratie van het werk van de diaconie van de Muiderkerk worden op deze pagina een twaalftal artikelen gepubliceerd.

Inschrijving Korenfestival 2019

geeweeAl jaren is Geert Willem Schul de spreekstalmeester bij het Korenfestival. In november start al weer de inschrijving voor de 11e editie. Hier meer over het Korenfestival 2019.

Schipholwakes

schipholNaast de ingang van de Schipholtunnel staat een nieuwe gevangenis, het justitieel complex (JC) Schiphol. Het heeft plek voor honderden mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende of de juiste papieren beschikken.

diaconielogoBinnen de metershoge muren bevinden zich ook een rechtbank en een aanmeldcentrum met ruim honderd tweepersoonscellen voor mensen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht en in Nederland asiel willen aanvragen.
Iedere tweede zondag van de maand wordt er door het jaar heen een wake gehouden bij het JC door een vaste groep mensen. Met deze wakes willen zij een teken geven van solidariteit aan de migrantengevangenen. 
Ook willen zij duidelijk maken dat zij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets hebben misdaan.

De Muiderkerk is hierbij betrokken via de diaconale werkgroep.

Uitgangscollecte

diyadharaIn de Muiderkerk is de collecte na afloop van de dienst op zondag steeds bestemd voor een diaconaal project.

 

De collecte is in de maanden juli, augustus en september bestemd voor Stichting Diya Dhara, een particulier initiatief dat werkzaam is in Sri Lanka sinds 2005. De naam betekent: Een “mooie altijd stromende waterval”. Speerpunt is ondersteuning bij scholing. Via lokale contactpersonen ondersteunt het project maandelijks meer dan 200 schoolgaande kinderen en een twintigtal ouderen zonder pensioen.

Kerkdienstgemist.nl

logo-kerkdienstgemist.nl Vanaf Pasen 2018 zullen we kerkdiensten in de Muiderkerk thuis kunnen volgen, zowel op het moment dat de dienst plaatsvindt, maar ook op een later tijdstip. 

Hoe werkt het?