Skip to main content

kerkdiensten in juni

Iedere zondagochtend om 10:30 uur is er een viering.

U kunt de dienst ook online meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

4 juni - 10:30 uur. Voorganger: ds Bara van Pelt

11 juni, 10.30 uur, ds Greteke de Vries

18 juni, 10.30 uur,ds Greteke de Vries, vluchtelingenzondag

En verder.... Meezingen met de Cantorij

Gemeenteleden kunnen eens in de maand meezingen met de cantorij voor het Instuderen van liederen voor de komende zondag. (Aanmelden bij Sjoukje van der Laan, tel. 06-54793420, dan krijg je de muziek)

Data:

21-6 voor 25-6, om 19.30 uur