Skip to main content

Vieringen op de zondagmorgen

Op zondagmorgen is er altijd een kerkdienst. Dan klopt het hart van de gemeente. Wanneer de bijbel opengaat en er gezongen, gebeden en gedeeld wordt, voelen velen zich thuis. Op elke vierde zondag van de maand delen we brood en wijn in een viering van schrift en tafel. In die dienst zingt de cantorij of levert de muziekgroep een muzikale bijdrage.

Een aantal keren per jaar houden de Muiderkerk, de Eltheto-gemeente en De Binnenwaai - Kerk op IJburg een gezamenlijke dienst.

Hoogtijdagen

Gedurende het jaar is er een aantal bijzondere diensten in de Muiderkerk. Kerst en Pasen Christelijke feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren vieren we met bijzondere diensten. In deze diensten is veel aandacht voor muziek, samen zingen en samen zijn. Vaak zingt de cantorij en soms speelt een klein ensemble. Met Kerst vieren de kinderen traditioneel een kerstspel op.

Doopdiensten

Meerdere keren per jaar is er een doopdienst, waarin een of meer kinderen worden gedoopt. Dit zijn altijd feestelijke diensten, waarin ook de kinderen van de kindernevendienst een belangrijke rol spelen.

Gezamenlijke diensten

Een aantal keren per jaar houden de Muiderkerk, de Eltheto-gemeente en De Binnenwaai - Kerk op IJburg een gezamenlijke dienst.

Ook in de zomermaanden juli en augustus zijn de diensten gemeenschappelijk, afwisselen in de drie kernen.

Met Pinksteren doen ook de migrantenkerken mee, die van onze gebouwen gebruik maken.

 

Kindernevendienst

Elke zondag kinder-nevendienst voor de kinderen van 4 tot 10 jaar. De kindernevendiensten sluiten aan bij het thema van de kerkdienst. Er wordt een verhaal verteld in de lijn van de preek of uitleg, waarop de kinderen kunnen reageren. Daarna wordt er geknutseld of een spelletje gedaan, indien mogelijk ook aansluitend bij het thema. Tegen het einde van de dienst gaan de kinderen weer terug naar de kerk, waar ze het slot van de dienst bijwonen.