Skip to main content

Collectes in maart en april

In maart kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code. U kunt het bedrag zelf aanpassen. 

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten.

Collectes in maart en april 2024

3 maart          

 1. Wijkdiaconie
 2. Onderling pastoraat

10 maart

 1. Kerk in Actie Indonesië
 2. Sterke vrouwen in de kerk Kerkvernieuwing in de wijk

17 maart

 1. Boerderij De Meent
 2. Onderhoud kerkgebouw

24 maart

 1. Wijkdiaconie
 2. Eredienst – muziek in de kerk

29 maart Goede Vrijdag

Geen collectes

30 maart Stille Zaterdag

 1. Wijkdiaconie
 2. Jeugdwerk - Kindernevendienst

31 maart Pasen

 1. Kerk in Actie Colombia – Kansarme jongeren opleiden voor horeca
 2. Paascollecte voor de kerk

7 april

 1. Wereldmoeders
 2. Eredienst

14 april

 1. Wijkdiaconie
 2. PR en communicatie

21 april

 1. Dokters van de Wereld – Mondzorg voor kwetsbare groepen
 2. Pastoraat – luisteren met aandacht

28 april

 1. Sounds of Change
 2. Eredienst

Deurcollecte maart en april

AFRIKAANS ONDERWIJS FONDS

Ieder jaar proberen wij met het onderwijsfonds enkele tientallen meisjes in Afrika te helpen bij de opleiding.
Dat is noodzakelijk, want de eigen familie kan vaak de kosten van school of studie niet opbrengen,
Met een bijdrage uit het fonds geven we dan een zetje in de goede richting.

Door economische problemen dreigen meisjes nog verder achterop te raken.
Wij moeten daar iets aan doen. Vrouwen en meisjes kunnen het hele land vooruit helpen.
Ze zijn vaak beter in het omgaan met geld en daarin de drijvende kracht in de familie.

Fijn dat U het Afrikaans Onderwijs Fonds wilt steunen!!

Op de foto: Yvania (10 jaar) op basisschool St Georges in Cotonou, Benin