Collectes in januari

Collectes in december

Zaterdag 24/12 kerstnachtdienst. Collecte voor kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland, zie ook dit filmpje 

Collectes in januari 2023

1/1 Wereldhuis, speciaal voor de begeleiding van gesprekken met ongedocumenteerden met een LHBTI-achtergrond, eredienst, Afrikaans Onderwijs Fonds.

8/1 Wijkdiaconie, pastoraat, Afrikaans Onderwijs Fonds.

15/1 Pastoraal spreekuur voor Oekraïners in opvanglocaties, Oecumene, Afrikaans Onderwijs Fonds.

22/1 Wijkdiaconie, onderhoud kerkgebouw, Afrikaans Onderwijs Fonds.

29/1 Luistergroepen in Amsterdam, jeugd- en jongerenwerk (landelijk werk), Afrikaans Onderwijs Fonds.

In januari kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten. 


Deurcollecte januari 2023

Het Afrikaans Onderwijs Fonds bestaat al 22 jaar. Afgelopen jaar werden 32 meisjes geholpen in het onderwijs.
De coronacrisis lijkt in Afrika voorbij. Maar de economische crisis is dat allerminst. Het was voor veel studenten en scholieren een moeilijk jaar. De prijzen voor voedsel en transport stegen enorm. In een land als Ghana is de inflatie boven de 40%. Dat is voor iedereen een uitdaging. Voor Beauty Dangoe helemaal.
Beauty is 16 jaar en zit op school in de oostelijke Volta regio van Ghana. Ze heeft polio gehad maar weet zich goed te redden met een aangepaste rolstoel. Ze is klein voor haar leeftijd. Haar ouders hebben geen geld voor onderwijs, zeker niet voor de Junior Secondary School. Met onze steun gaat ze het zeker maken: "I am a girl and I am strong".
Als Beauty klaar is met school wil ze een naaiatelier beginnen. Dat kan zittend en is creatief. We zullen nog meer van haar horen!