Skip to main content

Collectes in mei

 

Collectes juni 2023

4 juni:
1. Wijkdiaconie
2. Muziek in de kerk – cantorij en organisten
3. Suriname

11 juni:
1. Maaltijden voor Braziliaanse kinderen van de Weekendschool*
2. Pastoraat – omzien naar elkaar, in de vorm van huisbezoeken en gespreksgroepen
3. Suriname

18 juni:
1. Wijkdiaconie;
2. Kerk als plaats van stilte, zoals bij ons de Open Kerk, elke zaterdag en de stiltehoek waar iedereen een kaars kan opsteken;
3. Suriname

25 juni:
1. Landelijke collecte voor Wereldvluchtelingendag -Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
2. Kerk als plaats voor ontmoeting, bezinning en rust, zowel op zondag als door de week, voor onszelf en voor de buurt
3. Suriname

* Weekendschool: Empowerment Through Education (ETE) is een weekendschool voor 50 Braziliaanse kinderen van ongedocumenteerde ouders. Het is een initiatief van de diaconale werker in Amsterdam-Oost, Gianni Dacosta. Het project heeft als doel kinderen zelfredzaam te maken, zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Na afloop van de lessen wordt gezamenlijk gegeten. Zo wordt een “thuis en wij” gevoel gecreëerd.

of klik opdeze link naar een artikel in de Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/je-staat-er-niet-alleen-voor

 

In juni kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code. U kunt het bedrag zelf aanpassen. 

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten. 


Deurcollecte mei en juni

In mei en juni is de opbrengst van de deurcollecte voor Suriname.

Ons gemeentelid Millie Promes is weer in Amsterdam na een paar maanden in Suriname te zijn geweest. Het is bekend dat het al een tijd niet goed gaat in het land.

De prijzen van voedsel en het dagelijkse levensonderhoud stijgen en ook de belastingen gaan omhoog. Steeds meer mensen komen onder de armoedegrens. Sommige kinderen gaan zonder eten naar school. En ook veel ouderen in Suriname hebben het moeilijk.

Vanuit de kerk in Suriname waar Millie naar toe gaat als ze daar is, worden mensen in o.a. huize Albertine (een tehuis voor ouderen) met voedsel en geldbedragen ondersteund. Met onze deurcollecte in mei en juni sluiten we bij dit project aan.