Downloads

Op 14 maart 2018 was er een gemeenteberaad over de herinrichting van de kerkruimte.Het verslag van die bijeenkomst  kan hier worden gedowload. Een artist impression staat in dit YouTube filmpje.