Mededelingen uit Kernraad Muiderkerk en
de Kerkenraad Protestantse Kerk Amsterdam Oost (Elthetokerk, Muiderkerk, Binnenwaai)

Vergaderschema's

Data Kernraad Muiderkerk en Kerkenraad PKAO - Q1/2 2019

2019Kern-
raad
MK
Kerken-
raad
PKAO
jan 10  
feb 7 26
mrt 7  
apr 4  
mei 2  
jun 6 25
jul 4  
aug    
sep    
okt    
nov    
dec