Mededelingen uit Kernraad Muiderkerk en
de Kerkenraad Protestantse Kerk Amsterdam Oost (Elthetokerk, Muiderkerk, Binnenwaai)

Downloads

Op 14 maart 2018 was er een gemeenteberaad over de herinrichting van de kerkruimte.Het verslag van die bijeenkomst  kan hier worden gedowload. Een artist impression staat in dit YouTube filmpje.

Vergaderschema's

Data Kernraad Muiderkerk en Kerkenraad PKAO

2018Kern-
raad
MK
Kerken-
raad
PKAO
jan 18  
feb 22 27
mrt 15  
apr 19  
mei 17  
jun 28 26
jul 19  
aug    
sep 20  
okt 18  
nov 22 27
dec 20  

Het moderamen van de kernraad van de Muiderkerk vergadert elke 1e en 3e vrijdag van de maand.