De diaconie van de Muiderkerk

diaconielogoVanaf het allereerste begin van de kerk heeft zij zich bekommerd om het geestelijk en materieel welzijn van de mensen.

De kerk stelde mensen aan (diakenen), om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat. Het contact met de mensen die van het diaconaat ondersteuning nodig hebben, maakt en houdt ons bewust van de aanwezigheid van armoede en onrecht, van de noodzaak om in en vanuit de kerk daar aandacht voor te vragen.

We proberen armen te helpen op een menselijke en persoonlijke manier. We doen dat in de eerste plaats voor mensen in de buurten om onze kerk heen: in de Dapperbuurt, Transvaal, Oosterparkbuurt en Plantage, maar we kijken ook verder.

We steunen alle mensen die dat nodig hebben, of ze nou wel of niet bij de kerk horen. We geven steun, gericht op wat in hun leven van belang is. We helpen waar we kunnen, en doen dat met respect voor de mensen die onze hulp ontvangen.

En daarom zamelen we elke zondag houdbaar voedsel in voor de voedselbank in Amsterdam Oost. We doen aan matching tussen wie om praktische hulp verlegen zit, en wie dat kan bieden. De Muiderkerk ondersteunt door een jaarlijkse gift en door persoonlijke inzet het inloophuis Czaar 51. We nemen jaarlijks deel aan de Schipholwake, om aandacht te vragen voor ongedocumenteerden. En elke zondag is er een derde collecte voor een doel dat de diaconie heeft uitgezocht. 

De diaconie collecteert – maar natuurlijk ontvangen wij ook graag giften, om ons werk nog beter te kunnen doen. Daartoe kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer:

Muiderkerk Amsterdam, NL83 TRIO 0338 5914 00.

En zoekt u contact, of wilt u iets onder onze aandacht brengen, dan kan dat natuurlijk door zondags in de kerk één van ons aan te spreken, maar ook door uw bericht kenbaar te maken op ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.