Actie Kille Nachten

killenachten2

Per 1 april heeft de gemeente de winteropvang gesloten, waardoor de groep van 60 ongedocumenteerde bewoners op straat kwam te staan.

Het Code Rood Netwerk deed een dringend verzoek aan de Amsterdamse kerken om onderdak te verlenen, al was het maar voor een nacht.  Ook in de Muiderkerk hebben deze ongedocumenteerden een nacht gebivakkeerd van zaterdag 6 op zondag 7 april. Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk.
Tijdens de slotmanifestatie van de kerken-opvang-estafette op 9 april in de Dominicuskerk - bood de gemeente Amsterdam geen oplossing, al kwamen verschillende gemeenteraadsleden wel met suggesties.

Op 11 april zal de raadscommissie Zorg een spoeddebat hierover houden. Inspreken zullen daar: Coen van Loon (Caritas A’dam), Annette Kouwenhoven (A’dam City Rights) en Jan van der Meulen (namens de kerken die onderdak boden).
Meer informatie op de site van de Raad van Kerken.