Als de graankorrel sterft...

korrel2

Op Goede Vrijdag en Paasochtend zingt de Muidercantorij delen van het oratorium voor de veertigdagentijd en Pasen ‘Als de graankorrel sterft…’

De cantorij van de Muiderkerk staat onder leiding van Marina Kaldeway.

De tekst van het oratorium is van Marijke de Bruijne, de muziek is gecomponeerd door Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Joh. 12:24)

Thema's van het Oratorium

  • Als eerste thema wordt het leven van Jezus gevolgd vanaf de eerste aankondiging van zijn lijden. Jezus zegt vaak dingen die noch zijn toenmalige luisteraars, noch wij begrijpen. Hij heeft veel aandacht voor de innerlijke vrede van de mens, maar laat de maatschappelijke en politieke verhoudingen van zijn tijd niet buiten zijn beschouwingen en handelingen.
  • Het tweede thema is dat van de erkenning dat lijden en dood bij het leven horen en dat dergelijke ervaringen kunnen bijdragen tot innerlijke groei en een beter verstaan van de zin van het leven.
  • Als derde thema wordt het grote gebeuren van dood en opstanding, vernieuwing en wedergeboorte gevierd. In liturgie en traditie heeft het lijdens- en paasverhaal ook deze betekenis gekregen. In de voorchristelijke tijd kende men in deze streken feesten die deze motieven vierden. De christelijke kerk heeft de verhalen van Jezus' sterven en opstaan over deze feesten heengelegd - omdat het uitroeien daarvan niet lukte - en zo vervlochten beide betekenissen zich in carnaval, Veertigdagen- of Lijdenstijd en Pasen.

Meer informatie over het oratorium staat hier

 

Goede Vrijdag 19 april, 20.00 uur en paasochtend 10.30 uur in de Muiderkerk,
Linnaeusstraat 37