Uitgangscollecte februari 2019

Collectezak

In februari is de uitgangscollecte voor het Diaconaal Platform Amsterdam Oost (DPAO).


Daar doet ook de Muiderkerk actief aan mee. Het platform, waarin katholieke en protestantse kerken samenwerken, zet zich in om diaconale vragen uit Amsterdam Oost van een goed antwoord te voorzien.

Een paar voorbeelden van projecten waarbij het DPAO nauw is betrokken:

  • We Are Here en de Solidarity Meals. Het gaat dan vooral om contact met de groep mensen met wie we in 2017 kerst hebben gevierd op het Zeeburgerpad en die na veel omzwervingen nu in Amsterdam Zuid Oost verblijft. Er zijn een paar solidarity meals voor We Are Here in de Muiderkerk geweest. Jerrit Vellenga was daar namens het DPAO de coordinator van en er waren elke keer ook vrijwilligers en gasten van de kerken in Oost bij. De Solidarity Meals verhuizen met de groep mee. Er is er één in Amsterdam Noord geweest en de laatste was in Amsterdam Zuid-Oost.
  • De Esther Musical afgelopen voorjaar. Deze werd gedragen door vrijwilligers van het DPAO. De musical was een groot suces. Er deden kinderen uit veel kerken in Amsterdam Oost mee, ook kinderen van de Ethiopische kerk en de Muiderkerk.

Op 15 september 2019 is er in de Muiderkerk een oecumenische diaconale dienst voor alle kerken in Oost, georganiseerd door het DPAO. Voorganger is dan Margarietha Reinders.

Ook voor het Diaconaal Platform geldt dat hulp vaak deels bestaat uit aandacht, en deels uit materie. Voor dat laatste deel vragen we een bijdrage in de februari-collecte.