Mensen helpen mens te blijven

corine

Ds Corine Sloots is vanaf 2009 krijgsmachtpredikant en betrokken bij de Muiderkerk.

Het huwelijk met haar vrouw Mirea werd door ds Julia van Rijn ingezegend. Met Mirea heeft ze twee kinderen: Rivka en Micha. Ze is nu vertrokken naar Litouwen op de NAVO-missie enhanced Forward Presence.

keizersgrachtkerkAls krijgsmachtpredikant is ze beroepen door de Protestantse Kerk Nederland en vanuit die zending verbonden met Muiderkerkgemeente. Corine is betrokken bij de LHBT gemeenschap binnen de kerk en binnen Defensie. Zo was ze afgelopen zomer een van de voorgangers in de Keizersgrachtkerk, bij de viering aan het einde van de Gay-Pride week.

Een legerpredikant wisselt eens in de zoveel jaar van positie. Zo diende Corine tot eind 2016 bij de Luchtmacht, nu bij de Koninklijke Marechaussee, maar voor de huidige missie bij de Lichte Brigade uit Oirschot, onderdeel van de Landmacht.

Het bulletin van de geestelijke verzorging in het leger draagt als motto "Mensen helpen mens te blijven". Dat omschrijft heel goed de taak van een legerpredikant. Corine wil die taak het liefst uitvoeren in de directe operationele omgeving, dus in het veld, op de missies waar de manschappen naar zijn uitgezonden.  Zo was zij aanwezig bij vele oefeningen en trainingen en bezoeken aan geplaatst personeel in Fort Hood en Fort Rucker (VS). Zo legde ze een stevige basis van vertrouwen en bekendheid onder het vliegend personeel. In 2015 ondersteunde ze de nabestaanden van de vliegers die op de missie in Mali waren omgekomen. Later maakte zij met familieleden van de omgekomenen een reis naar en door Mali, waar het allemaal was gebeurd.

keizersgrachtkerk2Nu is Corine dan op een missie naar Litouwen. De NAVO heeft de afgelopen jaren extra maatregelen moeten nemen wegens de groeiende assertieve houding van Rusland, zodat de organisatie weer berekend is op het beschermen van het bondgenootschappelijk grondgebied. In de operatie enhanced Forward Presence draagt Nederland bij met een gevechtscompagnie in een multinationaal bataljon dat in Litouwen is gelegerd.
Corine Sloots wil daar mensen helpen mens te blijven.