Onze reactie op de Nashville-verklaring

umbrella3

De kernraad van de Muiderkerkgemeente heeft met grote verontrusting kennisgenomen van de zogenaamde Nashville-verklaring.

Dat is een pamflet, dat zich uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders, en dat begin januari in Nederland door circa 230 orthodox-protestantse predikanten en voorlieden werd ondertekend.

Wij sluiten ons aan bij de woorden van ds Rosaliene Israel, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam:

De Nashville-verklaring over Bijbelse seksualiteit heeft veel mensen in onze stad geschokt. Ook binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam is er verdriet over deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan.

Tegen wie, net als wij,  zich door de Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt, zeggen we als Muiderkerkgemeente: weet dat er in onze stad talloze kerken en christelijke gemeenschappen zijn die over die Nashville-verklaring woedend zijn, heilig verontwaardigd zijn. Zo ook bij ons in de Muiderkerk.

De Nashville-verklaring begint met een citaat uit psalm 100.

Trots doen wij dat ook:

De HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.