Dokkum

claerkamp2

Ooit – zo’n 15 jaar geleden – verhuisde er een diaken uit het Friese Dokkum naar Amsterdam. Hij belandde hier in diaconale activiteiten. Dat was het begin van een lang en nog steeds bestaand levendig contact tussen de diaconie van de Grote of Sint Martinuskerk van Dokkum en de werkgroep diaconaat van de Muiderkerk. Aan beide kanten was en is er belangstelling voor het uitwisselen van visies en omgang met problemen en voor het delen van ervaringen.

diaconielogoEr bestaan natuurlijk verschillen. In Dokkum wordt het Avondmaal verzorgd door de diakenen, in de Muiderkerk wordt op dat vlak geen onderscheid meer gemaakt met ouderlingen, al is daar het tij misschien wel aan het keren en wordt straks de Dokkumer aanpak weer gevolgd. In Dokkum bestaat er nog steeds een fonds waaruit mensen die dat nodig hebben financiëel geholpen kunnen worden. In de Muiderkerk staat activisme meer in het vaandel en doorverwijzing naar andere instanties en hulporganisaties.

Maar de overeenkomsten zijn groter. In beide diaconieën zijn er belangrijke contacten met de voedselbank en wordt gekeken naar wat er voor de directe omgeving van belang is: in de Muiderkerk is er de maandelijkse open maaltijd voor buurtgenoten, in Dokkum wordt in de vakantieperiode voor 75-plussers een high tea verzorgd om vereenzaming te bestrijden.
Ook in problematiek herkennen de Grote Kerk van Dokkum en de Muiderkerk in Amsterdam elkaar. De clubs worden kleiner. De verschillende wijkgemeenten kennen elk zo hun eigen kleur en toch moeten er op termijn wellicht gebouwen gesloten worden.

Door het jaar heen worden de notulen van de diaconale bijeenkomsten uitgewisseld om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.

Begin juni van het ene jaar bezoekt Dokkum Amsterdam, in het andere jaar komt Amsterdam naar Dokkum. Er wordt dan een kerkdienst bijgewoond en daarna volgt een excursie in het diaconale / kerkelijke / maatschappelijke landschap. Zo zijn bij hun laatste bezoek de Dokkumers wezen kijken naar de activiteiten in de voormalige Bijlmer Bajes (ook voor Amsterdammers interessant: http://www.bijlmerbajesevents.nl/about-us/) en natuurlijk in en rond het diaconaal centrum aan de Nieuwe Keizersgracht (ook al voor Amsterdammers interessant: http://www.diaconie.org/over-ons).
De Muiderkerkers deden dit jaar in Dokkum mee aan de Bonifatiusprocessie (u weet wel: 754 Bonifatius bij Dokkum vermoord) en brachten een bezoek aan het museum en de overblijfselen van het grote middeleeuwse klooster Claercamp, dat na de reformatie is gesloopt.

De goede contacten tussen de Grote Kerk van Dokkum en de Muider blijven. Volgend jaar komen de Dokkumers weer naar Mokum. En de in de Muider, met zijn grote populatie Friezen om utens, zijn ze extra welkom.