Uitgangscollecte okt-nov 2018

logo vpsgIn de Muiderkerk is de collecte na afloop van de dienst op zondag steeds bestemd voor een diaconaal project.

 In de maanden oktober/november is de opbrengst van de uitgangscollecte in de Muiderkerk voor de stichting VPSG.

Van de vrouwen in Nederland heeft ongeveer 30% ervaring met seksueel misbruik. Van de mannen ruim 12%. Dat is schokkend. Dichtbij ons leven dus mensen die een dergelijke ervaring met zich meedragen. Velen daarvan zijn in hun jeugd misbruikt. Meestal door bekenden uit de familiekring.

De VPSG is een kleine oecumenische stichting, die een lange geschiedenis kent van levensbeschouwelijk/spirituele en pastorale begeleiding en counseling. De letters staan oorspronkelijk voor "Vrouwen – Pastoraat – Seksualiteit – Geweld. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Daarbij is het specialisme van de stichting de relatie die er kan zijn tussen seksueel misbruik en godsdienst en/of zingeving. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. De VPSG is onafhankelijk en kan al 30 jaar bestaan dankzij giften van donateurs en kerken. Meer op de site van stichting: www.vpsg.nl