Uitgangscollecte 12/2018 - 01/2019

offerblok

In 2017 hebben ruim 30 jongeren kunnen studeren met hulp van het Afrikaans Onderwijs Fonds.

De meeste zijn meisjes; voor hen is het extra belangrijk kansen tot ontwikkeling te krijgen.
Veel van de scholieren en studenten wonen in Ghana, maar er zijn ook leerlingen ondersteund in Uganda, Burundi, Benin en Burkina Faso.
Dankzij de bijdrage van de collecte van de Muiderkerk hebben afgelopen jaar drie meisjes extra het schooljaar kunnen doorlopen.
In een enkel land is het officiële overheidsbeleid dat basisonderwijs gratis moet zijn. Maar zelfs dan zijn er zoveel bijkomende kosten, variërend van schooluniform en boeken tot sport- en computerbijdragen, dat het voor arme families niet op te brengen is.
In alle gevallen houden wij persoonlijk contact en worden de bestedingen verantwoord met bonnetjes en rekeningen. Een uitvoerig verslag is beschikbaar. Uw bijdrage is van harte welkom!