Inloophuis Czaar51

c51-s

Op nummer 51 van de Czaar Peterstraat is Inloophuis Czaar51 gevestigd. Hier hebben veel buurtbewoners hun “tweede thuis”. En het is een Open huis, want iedereen is er welkom. Voor een praatje of voor een goed gesprek. Om niet alleen thuis te hoeven blijven of op straat rond te lopen.

Je kunt er met anderen een spelletje doen of gewoon even zitten. Je kunt er koken of komen eten, koffie en thee zetten of een kopje komen mee drinken. Het biedt meer ruimte en mogelijkheden dan je eigen woning, niet alleen omdat het groter is dan de meeste woningen in de buurt maar ook omdat je het deelt met heel veel buren.
Czaar51 is het belangrijkste project van Stichting OKB en bestaat al ruim twintig jaar. De buurt er om heen is flink veranderd in die twintig jaar, het huis zelf ook. Het is meegegroeid maar door alle verandering heen heeft het huis zijn belangrijkste functie behouden: een veilige plek bieden waar iedere buurtbewoners zichzelf mag zijn, gerespecteerd wordt en zich veilig kan voelen.

In het hoekpandje in het begin van de Czaar Peterstraat zijn elke dag en ook op veel avonden van de week activiteiten die door buurtbewoners zelf worden georganiseerd. Bijna de helft van die activiteiten worden door moslimvrouwen georganiseerd. Het zijn ontmoetingsgroepen waarin de vrouwen zelf de koran lezen om zich een eigen mening te vormen over wat hun geloof voor hen betekent. Het zijn tegelijk zelfhulp- en ontwikkelgroepen waarin naast onderlinge steun ook regelmatig acties worden opgezet voor migranten en ongedocumenteerden en inzamelingen worden gehouden voor steun aan mensen in Marokko.
Er zijn ook twee ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door buurtbewoners van Surinaamse afkomst: op vrijdag en zaterdag. Op donderdagavond is er een vaste eetgroep en op woensdagochtend en maandagmiddag een open inloop.

Daarnaast is er de actieve inbreng in het Breed Interreligieus Overleg dat pas nog een mooie dialoogbijeenkomst rond Gemengde relaties heeft georganiseerd in de Muider. Stichting OKB stelt veel prijs op de band met de Muiderkerk gemeente en nodigt u graag uit voor een informeel bezoekje aan het Inloophuis. Als u denkt: ik zou wel mee willen doen aan één van de activiteiten daar dan bent u natuurlijk van harte welkom.


logoc51De Muiderkerk gemeente heeft vanaf de oprichting nu 27 jaar geleden een sterke band gehad met de Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam-Oost (OKB) Veel van de initiatieven die in Amsterdam oost op diakonaal en oekumenisch vlak werden ondernomen zijn verbonden met deze stichting. Jarenlang heeft de diakonaal werker verbonden aan stichting OKB, Bert van Schagen, één keer per jaar in de Muiderkerk gemeente vertelt over wat hij in de buurten van Amsterdam oost tegenkwam en welke activiteiten er waren in het Inloophuis in de Czaar Peterstraat.

De afgelopen jaren is het langzaam wat stiller geworden rond stichting OKB en ook lijkt de band met de Muiderkerk gemeente zwakker. Maar die band is springlevend. Dat blijkt uit het feit dat Rieta van Staalduine nu zowel actief is in het bestuur van de kerk als in het bestuur van Stichting OKB (als voorzitter) en dat de vorige voorzitter van het OKB bestuur nu diezelfde functie in het kerkbestuur op zich genomen heeft: dat is Arjan Spit.

Maar het gaat natuurlijk niet om die stoelendans maar om wat er eigenlijk gebeurt onder die vlag: oekumenisch kerk- en buurtwerk. En dat is in de eerste plaats: die gonzende bijenkorf van het Inloophuis Czaar51.