Artikelen

Diaconie en de Muiderkerk

diaconielogoIn de komende maanden zal op deze website extra aandacht worden besteed aan de Diaconie, zowel  die van de Muiderkerk en de Protestantse Kerk van Amsterdam-Oost (PKAO) als van de Protestantse Kerk van Amsterdam (PKA).

De christelijke kerk heeft vanaf het begin mensen (diakenen) aangesteld, om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat.
De diaconie probeert te helpen op een menselijke en persoonlijke manier, in de eerste plaats voor mensen in de buurten om onze kerk heen: in de Dapperbuurt, Transvaal, Oosterparkbuurt en Plantage, maar we kijken ook verder.

We steunen alle mensen die dat nodig hebben, of ze nou wel of niet bij de kerk horen. Verder lezen over de diaconie van de Muiderkerk (PKAO) en van de overkoepelende diaconie PKA.