Mededelingen uit Kernraad Muiderkerk en Kerkenraad Protestantse Kerk Amsterdam Oost (Elthetokerk, Muiderkerk, Binnenwaai)

In aanvulling op de korte mededelingen over komende activiteiten in de Oostbrieven vindt u hier bijdragen over belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de kernraad van de Muiderkerk en de kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost. Voorts overdenkingen bij bijzondere kerkdiensten zoals met Pasen, Pinksteren en Kerstfeest. Tenslotte informatie over het proces kerkvernieuwing in de Protestantse Kerk Amsterdam, het Koersproces, in het bijzonder over de samenwerking tussen de Elthetokerk, de Muiderkerk en de Binnenwaai.

Vergaderschema Kernraad

De kernraad van de Muiderkerk vergadert in de regel op de 3e donderdag van de maand (20.00 – 22.30 uur); uitzonderingen: de maanden dat de kerkenraad van de PKAO vergadert en de zomermaand. Voorafgaand aan de vergaderingen van de kernraad vergadert het moderamen van de kernraad op de 1e donderdag van de maand (10.00 – 12.00 uur).


Vergaderdata:


2 maart moderamen MK
16 maart kernraad MK
6 april moderamen MK
20 april kernraad MK
4 mei moderamen MK
18 mei kernraad MK
13 juni moderamen PKAO
27 juni kerkenraad PKAO
6 juli moderamen MK
20 juli kernraad MK
3 augustus moderamen MK
7 september moderamen MK
21 september kernraad MK
5 oktober moderamen MK
19 oktober kernraad MK
31 oktober moderamen PKAO
28 november kerkenraad PKAO
7 december moderamen MK
21 december kernraad MK