Spelen met Pasen

nolimetangere

Noli me Tangere ('Raak mij niet aan!'), olieverf op doek, rond 1620, Abraham Janssens (personages) en Jan Wildens (landschap). Musée des Beaux-arts Duinkerke. -- Maria Magdalena ontmoet de opgestane Jezus in de tuin van het graf. Ze denkt dat het de hovenier is.  

Juist met Pasen kunnen we ons in de kerk de vraag stellen: wat dóen we nu? We spelen de verhalen van het lijden en de opstanding van Christus níet na; het gaat in onze vieringen níet om een herhalen van gebeurtenissen die ooit zouden hebben plaats gevonden. Met elkaar kunnen we misschien wel iets ervaren van wat de evangeliën vertellen, ontdekken welke betekenissen ze voor ons kunnen hebben. Een rollenspel helpt, een uitleg hier of daar is zinvol, een eigentijdse tekst geeft te denken. Maar het gaat om het samen dóen, próeven en beleven van wat ons gewone leven vaak tegen spreekt: wij zijn door God geroepen om in alle vrijheid vrolijk te léven met elkaar. Christus is ons voorgegaan, door de nacht van angst en vrees heen verrezen tot de nieuwe morgen.

wd500

29 maart, Witte Donderdag, 20.00 uur

Gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in de Elthetokerk, voorganger ds Eddy Reefhuis. Jezus viert met zijn vrienden het joodse Pasen, bevrijding als begin van alle feest. Maar hij verbindt het ook met zijn dood. Wat heeft die dan met bevrijding te maken?

 

29 maart, Witte Donderdag – The Passion in Amsterdam Zuid-Oost.

Er zijn plannen om daarheen te gaan met wat Muiderkerkers. Heeft u interesse? Laat het weten aan ds Greteke de Vries.

wgv500

30 maart, Goede Vrijdag, 20.00 uur

Ooecumenische viering in de Muiderkerk. In een wereld waar macht en succes telt gedenken we de mens naar Gods hart die daarvan afziet, verbonden tot in de dood met hen die lijden aan dit bestaan.
De cantorij o.l.v. Marina Kaldeway zingt gedeelten uit de Johannespassie met teksten van Eddy Reefhuis en muziek van Christiaan Winter (naar Arvo Pärt). Rollen worden gelezen door stemmen uit de verschillende geloofsgemeenschappen die meedoen.

 

 

 

31 maart, Stille Zaterdag, 19.00 uur

Gezamenlijk liturgisch avondgebed in de Muiderkerk met de cantorij van de Muiderkerk o.l.v. Marina Kaldeway. Nog nét voor zonsondergang, wanneer het waken tot aan de Paasochtend begint, treuren we om Gods geliefde mens die moest sterven. Vinden we veerkracht door gedeeld verdriet? Blijf bij ons, Heer! (*)

wgv500

1 april, Paasochtend, 10.30 – 12.00 uur.

Op de vroege ochtend treffen vriendinnen en vrienden van Jezus het lege graf. Waar is zijn lichaam gebleven? Wij verzamelen buiten op het Wensplein voor de vrede. Vanuit ons verlangen naar vrede brengen we de nieuwe paaskaars de kerk binnen en bevestigen ons geloof: wij oriënteren ons op het licht van Christus. Bij de ingang van de kerk staat het doopvont. Daar gedenken we (zoals in de paasnacht) onze doop als teken van ónze opwekking met Christus uit de dood. De tuin van het graf (de kerkzaal) staat volop in bloei en roept ons toe om van het leven te genieten; de feestelijk gedekte tafels nodigen iedereen uit om deel te hebben aan de overvloed die God de wereld schenkt. Dit is Pasen!

De Paasdienst zal dit jaar een combinatie zijn van liturgie en maaltijd. We zullen veel bekende paasliederen zingen en natuurlijk klinkt het paasevangelie, dit keer van Johannes (Johannes 20:1-11) We zitten rond tafels en kunnen lekker eten, drinken en elkaar ‘in de tuin’ ontmoeten. De kinderen kunnen verstopte paaseieren zoeken. Er wordt gezorgd voor gekookte eieren, paasbroden, thee en koffie. U wordt uitgenodigd om ook zelf iets lekkers mee te nemen voor het paasbuffet.

Bij de uitgang kunt u een gift doen ter dekking van de kosten.

(*)Dit jaar is er geen paaswake in de Muiderkerk.