Feestelijke verbintenisdienst in de Muiderkerk

intredebanner

Op zondagmiddag 18 juni zijn de Muiderkerk en ds Greteke de Vries in een letterlijk en figuurlijke warme dienst aan elkaar verbonden. Ds Marleen Blootens leidde de verbintenisplechtigheid. Ds Rob Visser was tot zijn grote spijt verhinderd. De voorzitter van de kernraad van de Muiderkerk, Leo Hagedoorn, bevestigde dat de beroepingsprocedure zorgvuldig en volgens de regels van de kerkorde verlopen was en voegde eraan toe dat de kerkenraad van harte had ingestemd met deze kandidaat. Prioriteit van Greteke’s werkzaamheden ligt vooralsnog bij het kennismaken met de gemeente.

Keti Koti Dialoog Ontbijt

Uitnodiging

ketikotitafellogo U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijks Keti Koti Dialoog Ontbijt. dat wordt georganiseerd op zaterdag 1 juli van 10:00 tot 12:30 uur, inloop vanaf 9:30 uur in de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat 37 te Amsterdam. Het dialoog ontbijt wordt georganiseerd in samenwerking met het Wensplein van de Vrede van de Muiderkerk. Aansluitend aan het Dialoog Ontbijt is er om 13:15 uur de Nationale Herdenking Afschaffing Slavernij in het Oosterpark.

Dialoog thema: witte en zwarte emoties

Waarom gaat het zo vaak fout, wanneer we onderwerpen bespreken zoals racisme, zwarte Piet,(neo) kolonialisme, white privilege ect. Mogen die emoties er zijn, en welke emoties zorgen voor toenadering en welke juist voor verwijdering.

De taal van weerbaarheid, de taal van het hart.

Een dialoogviering over verschillen

Valiulina9 juli 2017, de Hofkerk, Linnaeushof 94, Watergraafsmeer, Amsterdam.
17.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)
Inclusief maaltijd.

Nederland lijkt te verharden. Het thema polarisatie staat in alle kranten, en via sociale media wordt hard vanuit ‘wij’ tegenover ‘zij’ geschreeuwd.

In de dialoogviering willen we met elkaar vieren en onderzoeken op welke manier we elkaar kunnen vinden, zonder de verschillen weg te poetsen. Is het mogelijk om vanuit onze verscheidenheid een gemeenschappelijke taal te vinden? Hoe dan? Is het de taal van het hart?
Wij denken dat het anders kan. In de dialoogviering willen wij graag een tegengeluid laten horen. We willen met elkaar vieren en onderzoeken hoe we elkaar kunnen vinden, zonder de verschillen weg te poetsen.

Wij zijn de Muiderkerkgemeente

muiderkerkgemeente

De Muiderkerk staat aan de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, aan de rand van het Oosterpark. Het gebouw wordt gebruikt door de Muiderkerkgemeente, die samen met de Elthetogemeente deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKAO)

Diaconaal opbouwwerker: Jerrit Vellenga

jerritvellengaSinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost: de Muiderkerk, Elthetokerk en de Binnenwaai. En wat ben ik blij met deze baan! In dit werk volg ik Peter Faber op, die veel werk heeft verricht waarbij ik goed kan aanhaken.