Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

Kerkbalans-logo-2017-s

Eind januari valt de post van Actie Kerkbalans weer op uw deurmat in de vorm van een brief, een flyer en een serviceformulier. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze wijkkerk te doneren. Uw bijdrage gaat niet in een grote stedelijke pot maar is volledig bestemd voor onze wijkkerk. Al die bijdragen vormen het financiële fundament onder het werk van onze kerk.
Doet u weer mee?

Druppels verbindt-sWij krijgen als kerk geen subsidie om ons gemeenteleven vorm te geven, de kosten dragen wij zelf, als gemeenteleden samen. Ook in het nieuwe jaar willen we van betekenis zijn: voor onze gemeenteleden, voor de buurt, voor mensen die op zoek zijn naar inhoud en zingeving. Die willen we beter bereiken. In de flyer bij de brief vertellen een paar van onze leden wat zij in onze kerk vinden. En onze penningmeester legt uit, waar uw financiële bijdrage onder meer aan wordt besteed.

Voor velen is het onduidelijk wat de kerk nou concreet van hen vraagt om bij te dragen. Daarom geeft de flyer informatie over de richtlijn die wij hanteren voor de jaarlijkse bijdrage. Maar wij kunnen natuurlijk niet in uw ‘portemonnee’ kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2017’. Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

De kernraad van de Muiderkerk

PS. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Kijk dan op www.protestants.amsterdam/kerkbalans.
Daar vindt u het serviceformulier ook digitaal en kunt u direct overmaken via iDeal.

Leerhuis Apocalyps

apocalyps2

De oecumenische lees-studiegroep organiseert

Leerhuis Apocalyps door dr.Anton Wessels

Lezing 2 van 2 op donderdag avond 9 maart 2017 19:30-21:30 uur

Velen in het Westen zijn ervan overtuigd dat de godsdienst vooral de Islam, maar ook het christendom met hun boeken de oorzaak zijn voor het geweld dat in onze wereld heerst. Is het niet waar dat die grondslagen van die godsdiensten, de Bijbel (met name het Oude Testament) en de Koran vol staan met geweldteksten? Ging de verovering van het beloofde land niet gepaard met een ‘genocide’ (het boek Jozua), en wordt er niet van heilige oorlog (in OT) en djihâd in de Koran gesproken. Wordt niet in de Psalmen gebeden om wraak en vergelding? In ieder geval hebben deze teksten in de ‘christelijke’ geschiedenis gefunctioneerd om oorlogen en kruistochten te rechtvaardigen. Zojuist verscheen een boek van een bekende rabbijn uit Engeland Jonathan Sacks in het Nederlands onder de titel: Niet in Gods naam een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld. Hij schrijft: ‘Te vaak hebben in de geschiedenis van de godsdienst, mensen gedood in de naam van de God van het leven, oorlog gevoerd in de naam van God van de vrede, hebben gehaat in de naam van de God van de liefde en wreedheden begaan in de naam van de God van compassie. Als dat gebeurt spreekt God, soms met een stille, zachte stem, bijna onhoorbaar onder het geschreeuw van diegenen die claimen namens Hem te spreken.Wat Hij zegt in zulke tijden is: ‘Niet in Mijn Naam’.

Voor beide avonden geldt: graag aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Inloop 19:30 lezing 19:45 - 21:30 uur, napraten voor de liefhebbers met een glas.

Wie zijn wij?

mensen3

De Muiderkerk staat aan de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, aan de rand van het Oosterpark. Het gebouw wordt gebruikt door de Muiderkerkgemeente, die samen met de Elthetogemeente deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKAO)

Op zondagmorgen is er altijd een kerkdienst. Dan klopt het hart van de gemeente. Wanneer de bijbel opengaat en er gezongen, gebeden en gedeeld wordt, voelen velen zich thuis.Het gebouw staat door de week open om er te zingen en te vergaderen, te eten of kringgesprekken te voeren. De mensen die het moeilijk hebben, wil de kerk met raad en daad bij staan. Die zorg en aandacht is natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden bedoeld, maar voor iedereen in de buurt. Want de kerk wil er ook zijn voor de buurt en voor allen die daar wonen.